Termeni şi Condiţii

TERMENII ŞI CONDIŢIILE DENIED IT SRL

Informaţiile despre serviciile descrise în acest site sunt proprietatea exclusivă a Denied IT SRL. Formă şi conţinutul paginii web a Denied IT SRL sunt protejate prin Copyright. Denied IT SRL deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Responsabilităţile Denied IT

Denied IT SRL nu este şi nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.
Denied IT SRL îşi rezervă dreptul de a modifică atât conţinutul, cât şi structura website-ului sau, în orice moment şi fără nici un preaviz.
Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta fermă de a contracta. Datele şi informaţiile prezentate au scop informativ şi nu angajează contractual Denied IT SRL. Persoanele care doresc să-şi procure unul din serviciile prezentate aici sunt rugate să contacteze Denied IT SRL pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului în cauza, cât şi asupra condiţiilor contractuale sau tarifelor aferente.

Interdicţii

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Denied IT SRL.
Fotografiile conţinute în acest site fac obiectul proprietăţii exclusive a Denied IT SRL.
Agenţiile de presă şi publicaţiile centrale sau locale pot prelua aceste fotografii cu acordul scris prealabil al Denied IT SRL.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor, fotografiilor, mărcilor şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului sau legal – Denied IT SRL, da dreptul Denied IT SRL de a se adresa instanţelor legal competenţe pentru protejarea intereselor sale.

Responsabilităţile utilizatorilor

Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale şi a comercializării serviciilor Denied IT SRL), în scopul efectuării unor studii şi cercetări de piaţă şi în scopul îmbunătăţirii serviciilor furnizate.
În cazul în care utilizatorul care accesează site-ul nu doreşte că Denied IT SRL să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menţionate mai sus, utilizatorul va înştiinţa în scris Denied IT SRL la sediul social cu adresa în Str. Reşiţa nr. 4, Sectorul 4, Mun. Bucureşti, precizând scopurile pentru care nu doreşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Utilizatorii care furnizează Denied IT SRL date cu caracter personal prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de acces şi intervenţie la acestea, de opoziţie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa justiţiei.